Sherbime Vinci

Kamionët  me vinç janë  mjete që ju ndimojnë për  transportimin, lëvizjen,  ngritjen dhe uljen e ngarkesave te ndryshme.
Këto mjete ju mundësojnë të punoni shpejt,  kështu mund të kurseni më shumë kohë dhe para, eficena e shërbimit është e garantuar, duke i përdorur mjetet në përputhje me rregullat e sigurisë dhe nga  operatorë të kualifikuar.

Stafi i specializuar është në dispozicion për të inspektuar dhe të rekomandojë pajisjet më të përshtatshme për një ekzekutim të sigurte dhe efektiv të ndërhyrjes në vendin e punes.

Eksperienca e gjate na ka bere partner te besuar te shume kompanive, organizatave, individeve, autoritetet shtetërore lokale, territoriale, rajonale dhe kombëtare.