Shkalle & Porta Industriale

Shkalle & Porta Industriale

Porta Industriale me Shine, Konstruksione Metalike
Vinci

Vinci

Sherbime Vinci, Germime Dheu
TEG

TEG

Konstruksione Metalike
Moto Tirana

Moto Tirana

Konstruksione Metalike
Konstruksione

Konstruksione

Konstruksione Metalike
Hotel Sheraton

Hotel Sheraton

Konstruksione Metalike
Ura

Ura

Konstruksione Metalike
KS Ali Demi

KS Ali Demi

Konstruksione Metalike
Rruga e Kombit

Rruga e Kombit

Konstruksione Metalike
QTU

QTU

Konstruksione Metalike
Kapanone Industriale

Kapanone Industriale

Porta Industriale me Shine

Eksperienca e gjate na ka bere partner te besuar te shume kompanive, organizatave, individeve, autoritetet shtetërore lokale, territoriale, rajonale dhe kombëtare.